Morendy logo
Morendy logo

Revize elektrických zařízení v Praze a okolí

Zajišťujeme výchozí i pravidelné revize vyhrazených elektrických zařízení (v rozsahu E1A dle ČSN 331500). Revize provádíme na základě osvědčení a v revizních lhůtách stanovených úřady.

Každé elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu a následně po celou dobu provozu kontrolováno a posuzováno z hlediska bezpečnosti. Pokud uvádíte nové elektrické zařízení do provozu, je nutné ověřit jeho vhodnost, funkčnost a posoudit jeho bezpečnost - vypracovat výchozí revizní zprávu. Pokud provozujete elektrické zařízení, je nutné ve stanovených lhůtách ověřovat jeho funkčnost a kontrolovat jeho bezpečnost - vypracovat pravidelnou revizní zprávu. Za elektrické zařízení je odpovědný jeho majitel - provozovatel, případně jím pověřená osoba.

Lhůty pro provedení revizí

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na druhu prostředí, ve kterém je elektrické zařízení umístěno nebo v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob.