Morendy logo
Morendy logo

Elektromontáže v Praze a okolí

Zajišťujeme realizaci elektroinstalace objektů, jejichž způsob, provedení a rozsah řeší prováděcí projektová dokumentace. Dále provádíme montáže elektrických rozvaděčů, jističů, spínacích zařízení a kabelových rozvodů odběrných míst.

Opravy elektrické instalace

Provádíme opravy nefunkčních instalací objektů nebo jejich částí.

Nefunkční instalace celého objektu může být způsobena závadou na zařízení provozovatele distribuční sítě (vadný jistič, vypnutý hlavní jistič před elektroměrem, závada na hlavním přívodním vedení). Nefunkční část (okruh) instalace objektu může být způsobena závadou na jednotlivém vývodu elektrické instalace (světelný, zásuvkový, motorový). Zjistíme příčinu poruchy elektroinstalace a závadu opravíme.